detektivní

a bezpečnostní agentura

maj. Adolf Melichar

 

 

 

 

 

Uvedené služby zajišťujeme již od roku 1990 pro různé organizace, např.:

Karlovarský porcelán, a.s.

Československé aerolinie, a.s.

Západočeská energetika, a.s.

Živnostenská banka, a.s.

ÚVOD

NABÍDKA SLUŽEB

SLEVY

REFERENCE

Adolf Melichar, Dr. Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 017/35 868 37, 017/32 339 28, Mobil: 0602/127 640
Email:
Vmelichar@seznam.cz